۱۰۰ روزه

 • دسترسی کامل ۱۰۰ روزه
 • دسترسی به همه زبان ها
 • زبان انگلیسی
 • زبان آلمانی
 • زبان ترکی
 • زبان فرانسه
 • زبان ایتالیایی
 • زبان چینی

400,000 تومان

300,000 تومان

25 %
سفارش دهید

۶ ماهه

   
 • دسترسی کامل ۱۸۰ روزه
 • دسترسی به همه زبان ها
 • زبان انگلیسی
 • زبان آلمانی
 • زبان ترکی
 • زبان فرانسه
 • زبان ایتالیایی
 • زبان ترکی

300,000 تومان

260,000 تومان

13 %
سفارش دهید
بهترین انتخاب

یک ساله

   
 • دسترسی کامل ۳۶۵ روزه
 • دسترسی به همه زبان ها
 • زبان انگلیسی
 • زبان آلمانی
 • زبان ترکی
 • زبان فرانسه
 • زبان ایتالیایی
 • زبان چینی

1,200,000 تومان

1,000,000 تومان

17 %
سفارش دهید

ورود و یادگیری